top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palvelujen yhteydessä. Tästä henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste selvittää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Sky Dream Hobby

Y-tunnus: 1772904-1

Yhteystiedot: Uusi Porvoontie 1434, 01190 Box

Rekisteristä vastaava henkilö:

Ville Nikkanen

Puhelin: 045-3212375

Sähköposti: skydreamhobby@gmail.com

Rekisterin käsittelijä:

Wix.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Sky Dream Hobby asiakkaiksi rekisteröityviltä henkilöiltä pyydetään heidän henkilötietojaan. Tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään seuraavia asioita varten:

 • asiakasrekisterin ylläpitäminen

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • asiakasyhteydenotot

 • tavaroiden ja palveluiden toimittaminen

 • tilastolliset tarkoitukset ja palveluiden kehittämistarkoitukset

 • suoramarkkinointi, mikäli asiakas ei ole tätä erikseen kieltänyt

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaasta:

 • Yhteystiedot ovat etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite lähetysten toimitusta ja mahdollista yhteydenottoa varten

 • tunnistustiedot ovat verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana

 • yrityksen tai yhteisön nimi

 • asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot

 • yritysasiakkailta y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy verkkokauppaan tai tilaa tuotteita. Asiakkaan nimi- ja osoitetiedot saatetaan päivittää väestörekisteristä. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan Asiakastieto järjestelmästä.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päättyessä. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan mahdollisten asiakkaan väärinkäytösten seurauksena.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa tiloissa. Asiakastietoja käsittelee vain yrityksen henkilökunta ja heillä on pääsy vain tehtäviensä vaatimusten mukaisiin tietoihin. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Kielto-oikeus:

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

bottom of page